�����{�E���w���ʉ�
�t�w���̃X�P�W���[���@�Q�O�P�W�N

�͂邪���� �� ��������[�� --Schedule in spring-term
�R���@�Q�W���@�`�@�S���@�S���@�ݍZ���@�W���u��

�S���@�@�R���@�@�t�w�� �V�����@�����\��
�@�@�@�@�@�@�S���@�@�����葱���Ȃ�

�S�� �@�T���@�@�@�@���w���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�U���@�@�@�S�̃I���G���e�[�V�����E�@�v���[�X�����g �e�X�g
�S���@�X���@�@�@�@�t�w�����ƊJ�n�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���Ԋ���

�@�@�@�@�@�P�V���@�@�@�@�@�V�������}�p�[�e�B�i�\��j
�@�@�@�@�@�P�X���@�@�@�@�@���N�f�f �i�\��j

�@�@�@�@�@�@�@�@ �S�� �Q�W�� �` 5�� �U ���@�@�@�@�A�x (Golden Week)

�@�T�� �Q�P���i���j�@ �@�@�@�w�O�����i�\��j

�@�T�� �Q�V���i���j�@�@�@���ی𗬃X�|�[�c����@�V���@�P�U���i�C�̓��j�@�@�@�@�ʏ�����@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�W�� �S���i�y�j �`�X�� �Q���i���j�@�@�@�ċx��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������� ���{�@�@�@�@�@
�X�� �P�S���i���j�@�@�t�w�����ƏI��

�@�@�@�@�@�X�� �P�V���i�h�V�̓��j�@�Q�S���i�H���̓��E�U��ւ��j�@�@�x�݁F�j��

�@�X�� �Q�O���i�؁j�@�@�@�@�@�t�w�����Ǝ��E�@�H�w�����w���@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@ �Q�P���i���j�@�@�@�@�@�H�w���I���G���e�[�V����
�X�� �Q�T ���i�΁j�@�@�@�H�w�����ƊJ�n

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��K���Ƃ� ���w���Z���^�[�� 15:30-19:00 �펞�J�u
���{��̎��i����

�T���@�P�T���i�΁j�@�@�@J. TEST�i�{�w�Ŏ����j
�V���@�P�V���i�΁j �@�@ J. TEST�i�{�w�Ŏ����j
�P�O�� �Q�R���i�΁j �@�@J. TEST�i�{�w�Ŏ����j
�P���@�W���i�΁j �@�@�@ J. TEST�i�{�w�Ŏ����j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�U���@�P�V���i���j�C�@�P�P�� �P�P���i���j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{���w���� �i�w�O�j
�V�� �P���i���j�C�@ �P�Q�� �Q���i���j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��\�͎��� �i�w�O�j
�� ���J
 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���w����҂����ɁA�R���̂����ɖ��J�ɂȂ����B


�����̗l�q
�@�@�@�w�Ȃ̃|���V�[
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�EBEKKA�@201�W
   
np.com.ua/teplovoe-oborudovanie/kotly-pishevarochnye.html

www.plasticsurgery.com.ua

https://velotime.com.ua